Przegląd zastosowań mapCreatora

Nasze oprogramowanie znalazło już wiele zastosowań w realnych warunkach, w wielu różnych branżach. Dziękujemy naszym klientom za okazane zaufanie oraz za pozytywne i konstruktywne opinie na temat naszych rozwiązań. Poniżej przedstawiamy przegląd przeróżnych map stworzonych za pomocą mapCreatora, z podziałem na branże.

Urzędy gmin, miast i powiatów

Sport

GIS

Instytucje państwowe i inne

Hobby, prywatne

Księgarnia

Telekomunikacja

Motoryzacja, transport

Portale i strony turystyczne

Medycyna

Stowarzyszenia, fundacje

Kosmetyka

Przemysł, produkcja

Gastronomia

Środowisko

Reklama, geomarketing

Hotelarstwo

To oczywiście nie są wszystkie realizacje oparte na mapCreatorze. W internecie można znaleźć dużo więcej map, również tych opartych na darmowej wersji mapCreatora. Cześć naszych klientów używa map do wewnętrznych zastosowań w firmie i nie udostępnia ich publicznie.

Bogdan Madera
Propero