Całkiem nowy mapCreator

Z dumą prezentujemy nową wersję naszego mapCreatora. Nowy produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem doświadczeń z ponad dwuletniej historii poprzednich wersji. Uwzględniliśmy również uwagi i opinie naszych użytkowników. System oparty jest na najnowszych technologiach w dziedzinie aplikacji internetowych. W tym poście postaram się przedstawić pewne istotne szczegóły dotyczące nowej wersji.

Nowe możliwości

W ciąg kilku ostatnich lat w dziedzinie aplikacji internetowych, dokonał się wielki postęp. Rozwój przeglądarek internetowych pociągnął za sobą rozwój takich technologii jak HTML, CSS i JavaScript. A na nich właśnie opiera się mapCreator. Dzieki temu mogliśmy zbudować szybki i wygodny interfejs obsługi mapy działający bez uciążliwych, ciągłych przeładowań strony po każdej akcji. O technicznych aspektach budowy mapCreatora napiszę niżej, teraz wymienię nowe cechy naszego oprogramowania istotne dla naszych użytkowników:

  • Nowy panel administracyjny mapy - dzięki likwidacji przeładowań strony umożliwia szybszą i łatwiejszą budowę mapy.
  • Nieograniczone możliwości zarządzania ikonami - istotny wpływ na wygląd mapy mają ikony markerów znajdujących się na mapie. W panelu administracyjnym mapCreatora tworząc marker wybierasz dla niego ikonę z wcześniej zdefiniowanych zestawów ikon. Zestawami ikon możesz dowolnie zarządzać: dodawać i usuwać zestawy oraz dodawać i usuwać ikony z poszczególnych zestawów. Do mapCreatora wbudowaliśmy już mnóstwo ciekawych ikon, nie tylko domyślne ikony google maps, ale także świetne ikony Nicolasa Molleta, oraz kilka innych zestawów dostępnych bezpłatnie. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś mógł dodać inne ikony, przygotowane przez siebie lub znalezione w sieci.
  • Klastrowanie markerów - częstym problemem w mapach interaktywnych może być sytuacja, gdy podczas zmiany skali mapy ikony markerów zaczynają nakładać się na siebie. Rozwiązaniem tego problemu jest wbudowany w mapCreatora mechanizm klastrowania markerów (który można ewentualnie wyłączyć). Ten mechanizm automatycznie łączy kilka markerów w jeden, w sytuacji gdy na pewnych poziomach zoom te markery nakładają się na siebie. Wykorzystaliśmy tutaj bibliotekę MarkerClustererPlus z google maps utility library. Tutaj można zobaczyć przykład jak to działa.
  • Duże możliwości rozbudowy - dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz modułowej budowy aplikacji można teraz łatwiej, szybciej (czyli taniej) rozbudowywać i modyfikować mapCreatora. Podczas kilkuletniej pracy nad naszym projektem widziałem mnóstwo przeróżnych map interaktywnych. Mogę powiedzieć, że nie sposób zbudować uniwersalnego narzędzia pozwalającego kreować wszystkie typy map. Dlatego utworzyliśmy aplikację zawierającą podstawowe funkcjonalności do budowy standardowych map wraz z możliwościami dostosowania naszego narzędzia do indywidualnych wymagań użytkowników. Rozbudowę i modyfikację mapCreatora oferujemy w ramach wsparcia technicznego. Jeśli potrzebujesz aby mapCreator działał lub wyglądał nieco inaczej to skontaktuj się z nami.
  • Wersja bezpłatna - jedną ze znaczących nowości w naszej ofercie jest wersja mapCreator FREE. Ma ona nieco mniej możliwości w stosunku do pełnej wersji (zobacz porównanie) ale w wielu zastosowaniach może się okazać wystarczająca. mapCreatora FREE możesz pobrać z naszej strony, zainstalować na własnym serwerze i korzystać bezpłatnie.

Architektura mapCreatora

Teraz nieco szczegółów technicznych dotyczących budowy mapCreatora.

Nasz edytor map można określić mianem Single Page App - czyli aplikacja internetowa oparta na technologi AJAX umożliwiająca obsługę interfejsu bez przeładowań strony. mapCreator jest zbudowany z modułów (AMD - Asynchronous Module Definition, z wykorzystaniem biblioteki require.js) co umożliwia łatwe włączanie/wyłączanie poszczególnych modułów oraz ich modyfikację bez obawy "popsucia" innych modułów nie podlegających modyfikacji. Do zaimplementowania całej logiki aplikacji zastosowaliśmy jeden z javascriptowych frameworków MVC o nazwie CanJS. Należy tutaj też wspomnieć o Google Maps API - można powiedzieć że jest to podkład, na którym budowane są mapy z wykorzystaniem naszej aplikacji. I tak jak już pisałem wcześniej wszystkie te techniki pozwolą nam na łatwą i szybką rozbudowę i modyfikację naszego oprogramowania co powinno pozytywnie wpłynąć na jakość i konkurencyjność naszych usług.

Plany rozwoju projektu

Naszym celem jest rozwój projektu oraz jego upowszechnienie, również za granicą. Dlatego pracujemy już nad wersją angielską mapCreatora oraz możliwościami jego dystrybucji na rynku globalnym. Planujemy też utworzenie wersji opartej na innym podkładzie niż Google Maps, myślę że nasz wybór padnie na OpenStreetMap - wolne rozwiązanie, ktore da naszym użytkownikom możliwość wyboru i niezależność od giganta z Mountain View. Równolegle pracujemy też nad rozwojem funkcjonalnym naszej aplikacji tak aby ciągle wzbogacać ją o nowe możliwości budowy ciekawych map interaktywnych.

Nowa strona mapcreator.pl

Wraz z opublikowaniem nowej wesji naszego oprogramowania zmieniliśmy też stronę www.mapcreator.pl prezentującą ten produkt. Strona ma nowy wygląd oraz nowo przygotowaną treść. Mam nadzieję, że dzięki temu nasz przekaz jest czytelniejszy i atrakcyjniejszy.


Życzę miłego tworzenia wspaniałych map.

Bogdan Madera
Propero